Doelstelling en Visie

* Als Stichting Movu-Moldova maken wij middels projecten dingen mogelijk voor de bevolking in Moldavië die anders niet bereikbaar zijn voor hen. Deze projecten zijn erop gericht om directe hulp te verlenen en de nood te verlichten. Daarnaast willen we ook ontwikkelingen tot stand brengen met een blijvend karakter. De projecten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

* We doen dit omdat onze overtuiging en ons hart ons ingeeft naar elkaar om te zien op deze wereld.

* De mensen in de dorpen waar wij komen zijn ons dierbaar geworden. De openheid en de warmte die we daar ontmoeten en wat we samen kunnen bereiken zijn het bewijs dat Samen Werken ook daadwerkelijk Samen Sterk maakt.

* We zijn een kleine stichting met enthousiaste vrijwilligers. Ontstaan in 2013 nadat de oprichters in voorliggende jaren vanuit een persoonlijk initiatief werkten. Wij werken intensief samen met lokale contactpersonen en kennen deze mensen persoonlijk. We  houden zeer regelmatig contact met hen via telefoon, email en social media om de projecten goed te kunnen volgen. In Moldavië werken we daarbij met een landelijke coördinator die de projecten montitort en intensief contact houd met de lokale contactpersonen en de dagelijkse gang van zaken organiseert, coördineert en er mee uitvoering aan geeft. Zelf gaan we er meerdere malen per jaar heen om de contacten te verstevigen, de projecten te bezoeken en de hulpverlening te evaluëren. Zo houden we goed de vinger aan de pols om de resultaten van ons werk te kunnen volgen. 

Nieuws

Sponsoring & Giften

Gastenboek 

Verdeling van voedselpakketten en meel om brood te bakken bij jonge tieners die alleen wonen zonder ouders.