Doelstelling en Visie

* Als Stichting movu-moldova proberen wij middels projecten dingen mogelijk te maken voor de bevolking in Moldavië die anders niet bereikbaar zijn voor hen. De projecten zijn erop gericht om actuele hulp te verlenen en directe nood te verlichten, maar daarnaast ook om ontwikkelingen tot stand te brengen met een blijvend karakter. De projecten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

* We doen dit omdat onze overtuiging en ons hart ons ingeeft naar elkaar om te zien op deze wereld.

* We doen dit omdat de mensen in de dorpen waar wij komen ons dierbaar zijn geworden. De openheid en de warmte die we daar ontmoeten en dat wat we samen met de mensen daar inmiddels al kunnen realiseren zijn het bewijs dat samen werken ook daadwerkelijk samen sterk maakt.

* We zijn een jonge en kleine stichting. Na enkele jaren vanuit een persoonlijk initiatief gewerkt te hebben, is nu in 2013 deze stichting "movu-moldova" opgericht met als doel onze activiteiten verder te kunnen verbreden. Met ons vieren hebben wij met regelmaat ( o.a. via skype, mail, sms, enz.) contact met de mensen in Moldavië, waar één van hen voor ons als coördinator de dagelijkse gang van zaken organiseert, coördineert en er mee uitvoering aan geeft. Zelf gaan we er één of meerdere malen per jaar heen en nemen dan zoveel mogelijk spullen mee waaraan in Moldavië gebrek is. 

 

 Nieuw en Nieuws

Sponsoring & Giften

Gastenboek