Op deze pagina leest u in het kort over de verschillende projecten. Op de pagina's met de foto albums ziet u deze verder toegelicht en in beeld gebracht:

 

Lopende projecten:

 1: Schoolproject.                                        2: Eetproject                                          3: Buitenschools kinderproject                4: Ouderen                                                                                                                          5: Muziek

1: Schoolproject:  Het schoolproject richt zich op het ter beschikking stellen van schoolgeld en lesmaterialen zodat kinderen naar school kunnen waarbij geld geen belemmering (meer) is.

2: Eetproject: Het eetproject richt zich op het beschikbaar stellen van een warme maaltijd per dag voor die kinderen waar in de thuissituatie onvoldoende en/of (soms ook dagenlang) geen eten beschikbaar is.

3:Buitenschools kinderproject: Dit project kent een drietal doelen. Ten eerste de mogelijkheid om in een veilige omgeving kind te kunnen zijn, zonder de last en de confrontatie die thuissituaties soms met zich meebrengen. Ten tweede door middel van creatieve en speelse activiteiten opdoen van praktische en sociale vaardigheden. En ten derde evangelisatie onder kinderen.

4:Ouderen. Een tweetal projecten kleinschalig in opzet, gericht op praktische ondersteuning van ouderen. De wens hierin is om deze groter en breder op te kunnen zetten. In zijn kleinschaligheid heeft het zijn meerwaarde inmiddels bewezen. Deze projecten uitbreiden en vooral om deze te kunnen continueren is iets wat we wel graag zouden willen realiseren. Om dit te kunnen doen zijn we afhankelijk van (financiële) ondersteuning van anderen. 

5: Muziek. Een eenmalig en mooi project. Door een gift van de firma Joh de Heer was het mogelijk om een digitale piano mee te nemen en namens deze firma aan te bieden aan de baptistengemeente van Moscovei/Trifesti. 

 

Onze passie en inzet is om deze projecten ook te kunnen blijven doen in de toekomst. Als u dit samen met ons wil doen door middel van een (fianciële) ondersteuning zal het de kansen en mogelijkheden voor de mensen (kinderen, volwassenen en ouderen) in Moldavië vergroten om hun situatie van nu te overwinnen.

 


 Dromen en wensen

Sponsoring & Giften

Contact