Toelichting project en foto's

Met in ons achterhoofd de gedachte dat "de jeugd de toekomst heeft", kwamen we er in onze contacten steeds meer achter dat deze toekomst voor veel kinderen erg beperkt blijkt te zijn.

Er zijn wel overal scholen. En toch is onderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Een grote groep kinderen komt vaak onregelmatig of helemaal niet naar school.

Achterliggende redenen zijn vaak gelegen in het feit dat er in de thuis situatie gebrek is aan geld. Kinderen verzuimen van school omdat ze mee moeten zorgen voor een stukje inkomen voor het gezin. Met regelmaat komt het ook voor dat kinderen (vooral de wat oudere meisjes) de zorg voor het gezin (gedeeltelijk) op zich moeten nemen. Wat ook met regelmaat voorkomt is dat kinderen zo weinig kleding hebben dat ze daardoor niet naar school kunnen. Zeker in de strenge wintermaanden als er geen geld is voor schoeisel of warme kleding.

Geld, of beter het gebrek daaraan, is de achterliggende factor waardoor onderwijs niet of beperkt bereikbaar is voor kinderen. Hoewel de staat onderwijs voor een groot gedeelte financiert, moeten ouders nog wel meebetalen voor schoolgeld en schoolspullen. En zoals gezegd is dit voor ouders vaak een groot probleem

Als stichting movu-moldova zijn we een project gestart in samenwerking met de school waarbij schoolgeld en schoolspullen beschikbaar zijn gesteld voor die kinderen van wie de ouders en/of familie niet in staat zijn om deze te betalen.

In het foto album van dit project kunt u een indruk krijgen van het project
(dubbelklik de foto's voor vergroting en diapresentatie)