Inhoud buitenschools programma en foto's

Schooltijden beginnen al vroeg in de ochtend en duren tot 13.30 uur. Daarna krijgen kinderen in het eetproject een maaltijd en kunnen dan in principe naar huis toe.

Om een alternatief te bieden voor de soms wel heel ernstige situatie van thuis, is voor kinderen een buitenschools project georganiseerd. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de kerk van Moscovei/Trifesti. 
Het project beoogd verschillende doelen
    - een alternatief voor de situatie thuis
    - door middel van creatief bezig zijn vaardigheden ontwikkelen 
    - evangelisatie

Met name het eerste is heel belangrijk. De thuissituatie wordt gedomineerd door armoede, drankmisbruik, huiselijk geweld, en misbruik van kinderen op diverse gebieden.

Het is soms makkelijk je een oordeel te vormen met betrekking tot deze situaties. En natuurlijk kan en mag dit niet gebeuren of voorkomen. De realiteit is echter dat ook ouders zich in een wanhoop situatie voelen zitten en proberen te ontsnappen aan deze harde realiteit. Vanzelfsprekend mag dit niet gebeuren. Duidelijk zal zijn dat dit alles ook nadrukkelijk aandacht zal moeten hebben en krijgen.

Ten aanzien van dit project is de eerste stap dat het zich nu richt op de kinderen.
De eerste inzet is nu om kinderen de gelegenheid te bieden hieraan te 'ontsnappen', al is het maar voor korte tijd op een dag.

De opvang vindt nu plaats bij iemand die zijn huis belangeloos ter beschikking heeft gesteld om in zijn woonkamer en schuur de activiteiten met de kinderen te houden.
Helaas zal dit nog maar van korte duur zijn omdat hij zijn woning verkocht heeft. We zullen dus op korte termijn met elkaar moeten omzien naar een andere ruimte.
Gesprekken hierover vinden inmiddels plaats.


 


(dubbelklik de foto's voor vergroting en diapresentatie)