27. apr, 2014

Groeien.

Een mooi en bijzonder project dit voorjaar.

Op onze vraag wat ondersteunend zou kunnen zijn voor de komende periode, kwam een duidelijk antwoord. Het is belangrijk dat mensen zelfvoorzienend kunnen zijn. Dat zij kunnen investeren in hun directe situatie voor hun gezinnen.

Concreet was de vraag: Is het mogelijk om zaai- en pootgoed ter beschikking te stellen aan gezinnen. Het is voor veel mensen niet mogelijk om dit zelf aan te kopen doordat financiën daarvoor ontbreken. Als ze wel zaai- en pootgoed hebben kunnen ze dit verbouwen om op die manier te voorzien in eigen voeding en mogelijk voorraad voor komende herfst en winter.

Daarnaast is het goed voor de eigenwaarde van mensen als ze op deze manier voor zichzelf kunnen zorgen.

Voor ons was dit een verrassende als ook een hele duidelijke vraag waar we niet lang over behoefden na te denken. Zo simpel en zo doeltreffend.

Het nieuws dat deze spullen beschikbaar waren ging snel de ronde en mensen kwamen zelf ook langs met de vraag mee te kunnen doen in dit project.

Inmiddels is het zaai- en pootgoed gekocht en verspreid aan diegene die de handen uit de mouwen willen steken in, inmiddels 5 dorpen. Tuinen zijn klaargemaakt en de spullen zitten inmiddels in de grond. Nu natuurlijk de hoop dat het gaat groeien en dat de opbrengst groot zal zijn. Het is bijzonder te ervaren dat de impact van dit project zo groot is, en dat zoveel mensen hieraan mee willen doen.  Mede door uw bijdrage is het voor ons mogelijk een dergelijk project te ondersteunen en financieren. Hiervoor onze hartelijke dank. En meer nog de dank vanuit Moldavië, van al deze mensen voor wie het nu mogelijk is geworden om zelf in hun eten te voorzien.