Vasile Lupu, zijn vrouw Snejana en hun 4 kinderen Emanuëlla, Ezechiël, Samuël en Samira

 

Om goed en effectief te kunnen helpen moet men van juiste informatie ter plaatse worden voorzien. De taak van een contactpersoon in Moldavië is van essentieel belang. Hij is de spil.

 


 

Coördinator

In Vasile Lupe hebben we een coördinator gevonden met een enorme gedrevenheid en doortastendheid om ter plaatse richting en sturing te geven aan deze activiteiten.

Vasile is van origine timmerman. Maar aangezien de economische crisis ook in Moldavië zijn weerslag heeft kwamen er steeds minder opdrachten voor hem binnen en had hij geen werk en dus ook geen inkomen meer. Op dat moment waren wij ook plan om onze ondersteuning in Moldavië te willen starten. We hebben Vasile toen gevraagd om voor ons te willen werken als fulltime coördinator. Daarnaast is hij ook binnen deze uren actief als ouderling/voorganger in de plaatselijke baptistenkerk. (De kerk van Moscovei en Trifesti had Vasile gevraagd hun pastor te willen zijn, maar waren ook beperkt in de vergoeding die men hier tegenover kon stellen.)

Door zijn activiteiten is Vasile onderdeel geworden binnen het plaatselijke netwerk van samenleving en kerk en kan op deze manier vanuit deze verbindingen een spilfunctie vervullen waarin de projecten geïnitieerd, opgezet, ingevuld en uitgevoerd kunnen worden.

 


 

 

School:

In samenwerking met de school en directie, en samen met de plaatselijke gemeentelijke overheid en maatschappelijk werk kunnen we het eetproject realiseren. Maatschappelijk werk kent de situatie van de gezinnen en brengt in waar hulp nodig is. De plaatselijke overheid financiert het project voor een gedeelte mee, en de school zorgt voor de ruimte waar het project kan plaatsvinden. Het is bijzonder om elkaar op deze manier te kunnen vinden en zo gezamelijk kracht te ontwikkelen. Basis is om elkaar te willen vertrouwen en de wens om aan een betere toekomst te werken.

 


 

Kerk:

Het buitenschoolse project wordt begeleid en ingevuld door leden van de plaatselijke kerk. De achtergrond om in dit project te participeren is tweeledig: Enerzijds vanuit hun christelijke achterond om om te zien naar elkaar en anderzijds de gelegenheid om onder kinderen ook te willen evangeliseren. Zij nemen voor een deel ook de kosten voor hun rekening. Afgelopen zomer (2013) is in deze samenwerking een hele week georganiseerd waar kinderen naar toe konden komen voor sport, spel, ontspanning en evangelisatie. Ruim 40 kinderen hebben deelgenomen aan dit "childrenscamp".