Voor ouderen zijn een tweetal kleinschalige projecten gestart. Met inzet van enkele vrijwilligers wordt voor inmiddels een tiental ouderen (alleenstaanden en echtparen) eten gekookt en bij de mensen thuis gebracht. Dit koken gebeurd door de vrijwilligers bij hun thuis en wordt door hen ook bij de betreffende adressen afgegeven. Op deze manier probeerd men er voor te zorgen dat ook deze ouderen minimaal enkele malen per week en zo mogelijk iedere dag een complete warme maaltijd krijgen. Het is voor deze ouderen vaak door hun omstandigheden of door beperkingen niet mogelijk hier zelf zorg voor te dragen. Voor komende winter hoopt men dit project ook door te kunnen blijven zetten. Maar met de winters die in Moldavië kunnen voorkomen, met kans op ruim 2 meter sneeuw is men niet zeker of dit ook gaat lukken. De andere optie is om in ieder geval te proberen de benodigde ingrediënten voor een maaltijd dan te brengen. We hopen met elkaar door middel van dit project de ouderen de winter door te helpen.

Tweede kleinschalig project is gericht op hygiëne. Voor een aantal ouderen wordt sinds 2012 kleding, lakens en dergelijke gewassen. Vrijwilligers halen was op bij de ouderen, wassen deze in het project en zorgen ervoor dat de schone spullen weer op de plaats van bestemming teruggebracht worden (dit wordt inmiddels ook gedaan voor een aantal kinderen uit probleemgezinnen). Soms overvalt je een gevoel van de bekende druppel op de gloeiende plaat. Tegelijkertijd is de overtuiging van de vrijwilligers en van ons dat als die druppel nooit op de plaat valt, hij altijd gloeiend zal blijven.

Het mooie van deze projecten is dat zij zijn ontstaan vanuit persoonlijke initiatieven waarbij mensen gemotiveerd werden door de andere projecten. Mensen die zich hierdoor gestimuleerd voelden de handen uit de mouwen te steken om iets voor anderen te betekenen. Het zijn nu nog kleine projecten, maar met een grote betekenins. Natuurlijk door wat het concreet opleverd aan resultaten, maar meer nog de betekenis die het voor betrokken heeft. Aandacht, tijd, erkenning, sociale omgang en noem maar op. Niet alleen, maar samen sterk.

De wens is om dit nog verder uit te bouwen zodat ook ouderen er niet meer alleen voor staan.

 

http://www.movu-moldova.nl/281467933