Dromen en Wensen

Moldavië kent ongeveer 70.000 weeskinderen. Maar daarnaast is er een veel grotere groep kinderen welke in de thuis situatie in moeilijke omstandigheden leven en wonen. Kinderen waarvan de ouders in het buiteland zijn en op zichzelf zijn aangewezen. Kinderen in gezinnen waar niet naar hun omgekeken wordt, waar ouders vaak ook niet weten waar hun kinderen zijn. Kinderen die misbruikt worden, kinderarbeid, etc. Ook de centrale overheid ziet deze problemen en wil daarbinnen hun eigen mogelijkheden in wet en regelgeving iets aan te doen.Een van de overheidsprogramma's richt zich op voorzieningen of gastgezinnen waar kinderen tijdelijk kunnen verblijven als de thuissituatie dusdanig slecht is voor het kind dat thuis blijven niet langer verantwoord is.Het programma richt zich er vooral op dat er opvang georganiseerd wordt dicht in de omgeving van ouders zodat het contact tussen ouder en kind wel steeds kan blijven bestaan, maar waar het kind voor (vooralsnog) tijdelijk onderdak en begeleiding naar toe kan gaan. Hiermee blijven de kinderen dus in hun eigen sociale omgeving en woonomgeving terwijl er toch bescherming en ondersteuning geboden wordt.

Hoewel de overheid wel zou willen dat deze huizen zich ontwikkelen, geld om daar zelf veel aan te doen heeft ze ook niet. Initiatieven die zich ontwikkelen kunnen wel een kleine bijdrage van de overheid aanvragen.

De Droom was om een dergelijke voorziening te kunnen faciliteren.

Doordat anderen met ons deze droom wilden ondersteunen is het nu geen Droom meer maar Werkelijkheid. Tijdens ons recente bezoek weer aan Moldavië gingen we op weg om een pand aan te kopen wat voor dit doel geschikt gemaakt zou kunnen worden. Vasile (onze contactpersoon en coördinator in Moldavië) had zich georiënteerd op beschikbare en betaalbare opties ter plaatse. Na onderhandeling werd besloten een pand aan te gaan kopen.

Het moet nog wel helemaal afgebouwd worden. Wat aangekocht is, is een casco woning van 3 verdiepingen en opgebouwd in steen en beton. Met name het feit dat het van steen/beton is, is nog redelijk uniek. De meeste woningen zijn nog van leem. Ook het feit dat er 3 verdiepingen zijn is uniek. De eerste stappen zijn inmiddels ook gezet met de afbouw. In de onderste verdieping die oorspronkelijk bedoeld was om als opslag en als garage te dienen, zijn drie ruimtes gecreëerd. Een sanitaire ruimte, een keuken en een huiskamer/projectruimte. Doelstelling is om deze ruimtes per 1 september klaar te hebben. In deze ruimtes zal dan een Day care center en buitenschools project gaan opstarten.  Er wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. In de volgende fase zullen de andere twee verdiepingen aangepakt moeten worden. Maar daar zijn ook de nodige financiën voor nodig. Ook hiervoor hopen we weer sponsoren voor de vinden.

Inmiddels is het 2020 en is dit project afgerond. Maar we hebben nog meer dromen en wensen. In Paicu is een kindertehuis gerealiseerd waar we ook aan bij mochten dragen. Naast dat tehuis wil men graag een shelterhouse voor bejaarden realiseren. 

 

 

Ieder die zich aangesproken voelt door het project is welkom om hieraan een bijdrage te doen.

Wilt u ons, maar vooral de mensen in Moldavië, steunen dan kan dat door uw gift/donatie over te maken op bankrekening

NL41 RABO 0136 6410 83 t.n.v. Stichting movu-moldova te Waspik.

Movu-moldova heeft een ANBI status, wat betekent dat giften belasting aftrekbaar zijn.

fotoslide huis en vorderingen van de bouw