Als u onze stichting wilt ondersteunen kan dat door een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer

NL41 RABO 0136 6410 83

t.n.v. Stichting movu-moldova

te Brakel

Stichting movu-moldova is een ANBI erkende organisatie. Dit betekent dat u uw donatie of giften voor de belasting kunt aftrekken. RSIN 853340791


Zoals iedere andere organisatie die zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen op deze wereld, zijn ook wij afhankelijk van ondersteuning van anderen.

Vandaar onze vraag of u, of uw organisatie, zich het lot van deze kwetsbare medemensen samen met ons wilt delen.

Zijn wij hierin uniek aan anderen? Het antwoord is daarin tweeledig. Enerzijds Nee, we zijn in wat wij willen niet anders dan andere organisaties. Net als anderen willen wij kansen op verbetering stimuleren en voor directe nood oplossingen bieden.

 Tegelijkertijd: Ja wij zijn wel degelijk uniek in de plaatsen waar wij dit,  samen met de lokale mensen, doen. In deze projecten zijn géén andere organisaties actief.

Wat we doen is soms de bekende druppel op de gloeiende plaat. Maar als er geen druppels op vallen zal de plaat gloeiend blijven.

En hoe we het doen? In afstemming en samenwerking met locale mensen en autoriteiten zodat zij zelf (mede) richting geven aan wat voor hun belangrijk is.

Als u dit alles een warm hart toedraagt kunt u ons in ons werk ondersteunen door uw gift of uw sponsoring over te maken op onze bankrekening!!!

 

 

                                SPONSOREN:        

                           

Quik’s Potato Products 
Koelverse aardappelproducten
en –specialiteiten

sponsoren

sponsoren