Bestuursvergaderingen

Verslaglegging agendapunten en besluiten:

 

17 januari 2014 

1. Terugblik op 2013

2. Planning activiteiten 2014

3. Ter beschikking gestelde kleding en goederen

1.            We zijn nu 3 maanden een stichting. Alle benodigde papieren zijn afgewerkt en hebben inmiddels ANBI-erkenning.

Bank: rekening is geopend

Communicatie: Website is operationeel en in de lucht (hieraan zal nog een facebook pagina gekoppeld worden.

 

2.            We continueren de projecten die we ingezet hebben.

Ouderen – voedselpakketten en waar mogelijk/gewenst maaltijden. Uitvoering Vasile in samenwerking met vrijwilligers.

Kinderen: een tweetal projecten: a: samenwerking met school en b: buitenschoolse opvang.

A: school: ter financiering maaltijden voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen betalen (verzoek voor 25 kinderen). Ter beschikking stellen van lesmateriaal en schoolspullen (35 kinderen)

B; buitenschoolse opvang: financiën voor materialen en financiën voor eten.

 

3.            Tot onze verrassing is na de oprichting de stichting snel bekent geworden bij meerdere mensen. De hoeveelheid kleding, meubels, en ook een schoolinventaris is niet meer zelf mee te nemen. Niet gehinderd door enige kennis en ervaring hierin  besluiten we toch om een transport te sturen dit jaar. We zullen het transport zelf gaan uitvoeren en gaan gebruik maken van bestaande organisaties die hierin ervaring hebben.

 

 

7 februari 2014

                Tussentijdse vergadering mbt bezoek Vasile

Vasile zal een bezoek brengen aan Nederland. We hebben hem hiervoor uitgenodigd. Hij zal op eigen gelegenheid naar Duitsland komen waar wij hem zullen ophalen. Bezoek zal in het teken staan van kennis maken met Nederland en we zullen met hem bedrijven bezoeken in sectoren die hij aangegeven heeft. (tuinbouw, transport , onderwijs en gezondheidszorg)

 

 

11 april 2014

                1.            Evaluatie bezoek Vasile

2.            Transport.

3.            Voorbereiding onze reis naar Moldavië

4.            Evaluatie projecten

5.            Nieuwe projecten

6.            Vakantieweek.

1.            Bezoek Vasile een bijzondere ervaring van beide kanten en een groot succes. Voor Vasile sowieso de eerste kennismaking met West Europa. Waardevolle bezoeken aan bedrijven en organisaties.

Tijdens bezoek nieuw project door Vasile ingebracht en besloten dit uit te voeren. Beschikbaar stellen van zaad en pootgoed. Zal in Moldavië gekocht worden en zal voor geïnteresseerden beschikbaar gesteld worden.  35 pakketten zijn inmiddels  samengesteld en uitgedeeld

 

2.            Voorbereiding transport loopt voorspoedig. Transportportlijsten worden bijgehouden. Contacten met Truckaid die zorgen voor vrachtauto met chauffeur. Mission en Relief zal voor de benodigde papieren in Nederland zorgen. Vasile is bezig voor papieren in Moldavië. Financiën nog niet dekkend, hiervoor nog sponsoren blijven zoeken. Besluit: we besluiten definitief transport medio september uit te voeren.

 

3.            Planning: Week van Pinksteren in Moldavië zijn. Programma: bezoeken projecten en verder leggen van contacten (netwerken). We nemen zoveel mogelijk spullen die nu gewenst zijn mee

 

4.            Alle projecten lopen goed op project Buitenschools na. De huidige ruimte is vanaf mei niet meer beschikbaar. Vasile zal de voorlopig bij hem thuis gaan realiseren bij gebrek aan alternatief. Is niet toekomstbestendig gezien de afstand die kinderen moeten lopen om er te komen. We zoeken met Vasile naar een betere locatie (mogelijk in de school???) Bespreken tijdens bezoek.

 

5.            Verzoek binnen gekomen om een Kinderkampweek te kunnen organiseren.

                       Besluit: we stellen financiën en middelen beschikbaar. Voorwaarden: alle kinderen uit

                      Moscovei en Trifistii moeten kunnen deelnemen en iedere dag een maaltijd voor

                      kinderen.

 

 

 

 

11 juli 2014

                1.            Lopende projecten

2.            Tussentijdse aanvragen.

3.            Transport

1.            School en ouderenprojecten op laag pitje. School is gesloten. Sart weer in september. Besluit: wederom leer en lesmateriaal beschikbaar voor wie nodig. Continueren eetproject.

Voorbereiding kampweek is afgerond en zal in de loop van komende weken worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat tussen de 60-80 kinderen zullen deelnemen.

 

2.            Tussentijdse en gehonoreerde aanvragen. Ondersteuning (financieel) ten behoeve van zieken voor medicijnen en arts en/of ziekenhuis bezoek.

Materiaal voor het plaatsen van een dak (golfplaten en hout voor constructie) van een woning van een bejaard echtpaar met ernstig verstandelijk beperkte zoon. Woning is nu ongeschikt voor bewoning. Renovatie zal door familie en bekenden uitgevoerd worden.

 

3.            Transport. Voorbereiding op schema. Transporteur is bevestigd. Papieren zijn in voorbereiding zowel in Nederland als Moldavië. Financiën nog een aandachtspunt.

 

 

10 oktober 2014

                1.            Lopende projecten

2.            Vooruit kijkende naar 2015

3.            Activiteitenplanning

1.            In september zijn alle projecten weer opgestart. Benodigde middelen zijn ter beschikking gesteld. Buitenschoolse opvang blijft aandachtspunt.

 

2.            Voor buitenschoolse opvang ruimte zoeken om project te kunnen continueren

 

3.            Transport is groot succes geworden. Dank zij donaties is exact het benodigde bedrag binnen gekomen. Een volle trailer heeft zijn weg gevonden naar Moldavië en de spullen zijn voor een groot gedeelte inmiddels ter beschikking gesteld.

Schoolinventaris is naar de school van Trifistii gegaan waar meubilair dringend aan vervanging toe was. Een enerverende tijd om een transport te realiseren en groot de voldoening dat het allemaal zonder problemen is verlopen. Dankbaar hiervoor.

Projecten: aanvraag voor meerdere ouderen en kinderen in de projecten op te nemen.

   Besluit: aanvullende middelen en financiën worden ter beschikking gesteld.

 

 

12 december 2014

1.            Lopende projecten

2.            Planning winterbezoek aan Moldavië

3.            Nieuwe projecten 2015? Welke vragen liggen er.

4.            jaarafsluiting

1.            Projecten lopen goed. Uitbreiding van aantal deelnemers is gerealiseerd.

Buitenschools project staat onder grote druk. Gezien de winterse omstandigheden is het voor kinderen soms onmogelijk naar locatie te komen. Speerpunt 2015.

 

2.            Staat gepland begin februari. In het programma bezoek aan de projecteren overleg met school van Moscovei over samenwerking ( op verzoek van school). Overleg met overheid (burgemeester) op zijn verzoek om samenwerking te onderzoeken. Wat kunnen we voor elkaar betekenen. (we zijn aan het inburgeren)

 

3.            Samenwerking met school van Moscovei. Tijdens bezoek afstemmen wat de vragen zijn en hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Buitenschoolse opvang: voorzien in een locatie en mogelijkheden

 

4.            We kijken op een mooi jaar met bijzondere contacten en samenwerkingen in Moldavië. Een eerste jaar als stichting movu-moldova was als een rit in een achtbaan. Ofwel het is allemaal snel gegaan met soms onverwachte wendingen of vragen. We hebben dit allemaal kunnen doen en uitvoeren mede dank zij onze sponsoren. We zien uit naar 2015 waarin projecten verder uitgebouwd zullen worden ook naar enkele nadere dorpen in de directe omgeving.

Financieel: We hebben alles kunnen doen waar vraag of behoefte naar was en intussen voldoende reserve opgebouwd om 2015 al deze activiteiten door te zetten.

 

 

Stichting movu-moldova

Samenvatting financiël  overzicht 2014


 

Ontvangen giften                                                           € 9.598,70

Uitgaven                                                                           

Zaai en pootgoed                                                           €      400,00

Day care en voeding kinderen                                     €      239,49

Steun leermiddelen                                                       €      203,00

Voedsel pakkettten en hulp ouderen/zieken           €     412.63

Reparatie huisvesting ouderen                                   €      268,00

Transport Nederland – Moldavië                               €   1.806,40

Brandstof                                                                        €     500,00

Vergoeding contact persoon in Moldavië                €   1.800,00

Bankkosten                                                                    €      171,23

Totaal uitgaven                                                              €  5.800,75

 

Reservering voor projecten 2015                               €   3797,95