dit is wat we onder uw aandacht willen brengen!!!!

14. feb, 2015

Beste lezer
In deze periode, zo rond alle feestdagen en het eind van het jaar willen we in dankbaarheid als stichting movu-moldova terugkijken  op het  afgelopen jaar 2014 en vooruit kijken naar 2015.

In het afgelopen jaar hebben wij als stichting verschillende activiteiten kunnen ondernemen. Dit gaat niet allemaal vanzelf. Voor al onze activiteiten is geld nodig. Geld wat gegeven wordt door ieder die ons werk een warm hart toedraagt. U bent één van die mensen, kerken of organisaties die door uw bijdrage een wereld van verschil gemaakt hebt voor die mensen die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van betrokkenheid van anderen.

Mede door u was het o.a. mogelijk om een project met zaai- en pootgoed te realiseren. Was het ook mogelijk om kinderen een dagelijks een warme maaltijd te geven en ouderen voedselpakketten. Was het ook mogelijk om les en leermiddelen voor kinderen ter beschikking te stellen.  Was het mogelijk een buitenschools project te realiseren. En was het ook mogelijk om een transport met hulpgoederen naar Moldavië te brengen. Overstelpend was de hoeveelheid en verscheidenheid aan spullen die we van u mochten krijgen om naar Moldavië te brengen. Was het mogelijk grotere en kleine projecten en individuele hulp te realiseren.
Maar bovenal was het mogelijk om mensen in het aller armste land van Europa een hart onder de riem te stekken waardoor zij ervaren hebben dat u direct of indirect naar hen omkijkt en zich betrokken voelt bij hun situatie.

Afgelopen januari zijn we ook op bezoek geweest in Moldavië en hebben aan de lijve ervaren hoe de winter daar is. Temperaturen van -20° en kouder en een dik pak sneeuw (tot wel 2 meter). En dan is het een schok te zien dat maar in 1 op de 5 huizen een kachel brand. Om de eenvoudige reden dat mensen geen brandstof hebben en geen geld om dit te kopen.
Voor deze winter willen we brandstof (kolen en hout) beschikbaar stellen voor zover we dit kunnen realiseren. En natuurlijk ook de maaltijden en voedselpakketten. Iedere hulp hierbij is welkom.

In 2015 willen we de projecten die nu draaien continueren en waar mogelijk nieuwe projecten realiseren in afstemming met de mensen in Moldavië.
Wij hopen en vragen uw steun om dit alles te kunnen blijven doen.

Namens al deze mensen in Moldavië mogen wij u hartelijk dank zeggen voor alles wat u voor hen betekent heeft.

vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor!!!!

21. sep, 2014

hulptransport 20-09-2014 naar Moscovei en Trifestii

28. jul, 2014

In Moldavië is de schoolvakantie van 1 juni tot 1 september. In deze periode zijn de kinderen thuis en zijn er geen activiteiten. Vakantie is er niet bij. Kinderen moeten in deze periode vaak thuis werken (of elders). Mede door uw steun was het mogelijk om een hele week een kinderkamp te organiseren. Heel veel kinderen (gemiddeld 50 per dag) hebben deelgenomen aan dit kinderkamp. Naat sport en spel was er ook educatie (ook de plaatselijke politieman is langs gekomen voor een praatje). Tijdens deze week was er iedere dag ook een warme maaltijd voor de kindern.

Bekijk de foto reportage van deze week onder het kopje projecten/kinderkamp!!!!

27. apr, 2014

Doordat van verschillende kanten meegeleefd wordt met het wel en wee van mensen in Moldavië, komen er met regelmaat spullen bij ons binnen. Ondertussen is dat al heel veel. Zelfs zoveel dat het niet meer lukt om dit zelf mee te nemen als we weer naar Moldavië gaan.

Inmiddels zijn we in contact gekomen met een stichting die transporten verzorgd. Samen met hen willen wij dit jaar in augustus of september een vrachtwagen met spullen naar Moldavië laten gaan.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar (gebruikte) computers, naaimachines, meubels, spelletjes en kinderspeelgoed, etc, etc.

Heeft u nog spullen die u wil schenken voor dit doel, dan ontvangen wij die heel graag. Maar ook financiëel kunt u dit transport ondersteunen. Dit kan op onze bankrekening: NL41RABO 0136 6410 83.