14. feb, 2015

van 2014 naar 2015

Beste lezer
In deze periode, zo rond alle feestdagen en het eind van het jaar willen we in dankbaarheid als stichting movu-moldova terugkijken  op het  afgelopen jaar 2014 en vooruit kijken naar 2015.

In het afgelopen jaar hebben wij als stichting verschillende activiteiten kunnen ondernemen. Dit gaat niet allemaal vanzelf. Voor al onze activiteiten is geld nodig. Geld wat gegeven wordt door ieder die ons werk een warm hart toedraagt. U bent één van die mensen, kerken of organisaties die door uw bijdrage een wereld van verschil gemaakt hebt voor die mensen die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van betrokkenheid van anderen.

Mede door u was het o.a. mogelijk om een project met zaai- en pootgoed te realiseren. Was het ook mogelijk om kinderen een dagelijks een warme maaltijd te geven en ouderen voedselpakketten. Was het ook mogelijk om les en leermiddelen voor kinderen ter beschikking te stellen.  Was het mogelijk een buitenschools project te realiseren. En was het ook mogelijk om een transport met hulpgoederen naar Moldavië te brengen. Overstelpend was de hoeveelheid en verscheidenheid aan spullen die we van u mochten krijgen om naar Moldavië te brengen. Was het mogelijk grotere en kleine projecten en individuele hulp te realiseren.
Maar bovenal was het mogelijk om mensen in het aller armste land van Europa een hart onder de riem te stekken waardoor zij ervaren hebben dat u direct of indirect naar hen omkijkt en zich betrokken voelt bij hun situatie.

Afgelopen januari zijn we ook op bezoek geweest in Moldavië en hebben aan de lijve ervaren hoe de winter daar is. Temperaturen van -20° en kouder en een dik pak sneeuw (tot wel 2 meter). En dan is het een schok te zien dat maar in 1 op de 5 huizen een kachel brand. Om de eenvoudige reden dat mensen geen brandstof hebben en geen geld om dit te kopen.
Voor deze winter willen we brandstof (kolen en hout) beschikbaar stellen voor zover we dit kunnen realiseren. En natuurlijk ook de maaltijden en voedselpakketten. Iedere hulp hierbij is welkom.

In 2015 willen we de projecten die nu draaien continueren en waar mogelijk nieuwe projecten realiseren in afstemming met de mensen in Moldavië.
Wij hopen en vragen uw steun om dit alles te kunnen blijven doen.

Namens al deze mensen in Moldavië mogen wij u hartelijk dank zeggen voor alles wat u voor hen betekent heeft.

vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor!!!!