vervolg op transport 2015

Tja. Dan stuur je een transport met hulpgoederen naar Moldavië. op de vorige bladzijde was te zien wat er hier in Nederland allemaal aan vooraf ging en wat er gebeurde. Rango en en Mark hebben deze rit gemaakt voor ons. Zij deden dit op aangeven van Truckaid. Mijne heren: hartelijk dank voor jullie samenwerking en inzet.

Maar dan komt het aan in Moldavië. Het was vooraf bekend wat er onderweg was en voor wie bestemd. Heel veel spullen voor scholen. Tafeltjes, stoeltjes, schoolborden. Spullen waarin in Moldavië ontzettende behoefte is. We hebben met eigen ogen kunnen zien dat vervanging bitter noodzakelijk was. Het was allemaal oud, kapot en niet meer te herstellen. Maar ja, dast kun je ook wel verwachten als je bedenkt dat wat er stond en waar men mee werkte van eind jaren '50- begin jaren '60 was. Hard aan vervanging toe was eigenlijk een understatement. Prachtig meubilair hebben we er naar toe mogen brengen. Spullen die hier afgeschreven zijn en vervangen worden, niet omdat het versleten is of kapot. Het wordt vervangen omdat het economisch afgeschreven is en ons systeem erop ingericht is om te vervangen. Goed of niet goed.

Heel hartelijk dank voor de beide scholen die eraan gedacht hebben dat weggooien wel er jammer zou zijn en ons gebeld hebben of wij een bestemming wisten.

En dan komt het aan. De foto's spreken voor zichzelf.  

Naast het schoolmeubilair zat er veel kleding en matrassen etc. in de vrachtwagen. Dat is een voordeel van meubilair. Dan is er nog veel ruimte tussen de stoelpootjes en dergelijke. Dan kan er dus nog lekker veel meer mee.

Inmiddels heeft het grootste deel een bestemming gevonden en is uitgedeeld via kerk, maatschappelijk werk/overheid en scholen. Een gedeelte is nog opgeslagen in depot. Dit zal de komende maanden verder uitgedeeld gaan worden op die plekken waar de nood het hoogst is.

In eerste instantie zijn we als stichting movu-moldova gestart in twee dorpen. Inmiddels worden de spullen verdeeld over 8 dorpen.

We zijn gestart als een kleine stichting om één op één hulp te kunnen bieden. Maar nieuws gaat snel. Er komen steeds meer vragen uit steeds meer plaatsen uit de directe en wijdere omgeving om hulp. Doordat we er ook regelmatig zelf komen weet je heel goed hoe hoog de nood overal is. En..... zeg dan maar eens Nee.

Dat kunnen we niet en dat willen we ook eigenlijk niet. Gevolg is dat het netwerk steeds groter en breder wordt. Iets waar we dankbaar voor zijn en stil van worden. Zeker ook stil door de overweldigende reacties die we terugkrijgen. De mooiste reacties zijn voor mijn eigenlijk nog steeds de lach op het gezicht van mensen. De hoop die zij krijgen. Maar ook dat steeds meer mensen zich willen inzetten om ook hun steentje in dit alles bij te dragen zowel in Moldavië als ook in Nederland.

En dan is alles aangekomen in Moldavië. Bekijk de sprekende beelden van dit alles.

Heel, heel hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het realiseren van dit alles. Bijzondere dank ook aan Stichting Spullenwaard Zaltbommel en al hun vrijwilligers die de complete financiering van dit transport en meer voor hun rekening genomen hebben.

Voor iedereen: de lach die je op gezichten ziet speciaal voor jou. Voor jou, voor jullie bijzondere bijdrage!!!!!!