Financieel overzicht movu-moldova 2015

 

Inkomsten d.m.v. giften en acties          € 18.14,00

 

Uitgaven: gift voor aankoop project huis Moldavië                       €    8.000,00

Af- en verbouw kosten projecthuis                                                    €    5.773,56

Inkoop schoolboeken                                                                            €        190,44

Voeding schoolkinderen                                                                       €        374,80

Voedselpakketten ouderen                                                                  €       399,00

Pakketten zaaizaad en pootgoed                                                        €       435,00

Kosten transport 1 vrachtwagen                                                         €    1.457,80

Huur opslag Moldavië                                                                            €       101,20

Bankkosten in Nederland en Moldavië                                              €       146,81

Brandstof transport in Moldavië                                                         €       100,00

Vergoeding contactpersoon en gezin                                                  €     2.400,00

Medische hulp                                                                                          €         70,00

 

Totaal uitgaven                                                                                         € 19.448,61

 

Reserve voor 2016                                         €   2.513,34