Hulptransport naar Moldavië.

Op zaterdag 8 oktober is opnieuw een transport met Hulpgoederen van Stichting movu-moldova geladen en vertrokken naar de Republiek Moldavië.

In het transport 108 ton diverse goederen zoals bedjes voor kinderdagverblijven, schoolmeubilair, huisraad, matrassen, dekens, heel veel kleding, etc., etc.

Moldavië is het allerarmste land van Europa waar heel veel mensen en kinderen ruim onder de armoedegrens leven. Waar tekorten zijn aan zo ongeveer alles wat we in ‘het westen’, en ook in Nederland, als normaal en beschikbaar beschouwen. De realiteit is dat niet alles op de wereld even eerlijk verdeeld is. Het is dan ook bijzonder dat een dergelijk transport nu op weg is naar Moldavië om een steun in de rug te zijn van veel mensen in dit land.

Het is vooral ook mooi omdat dit transport alleen maar mogelijk is doordat in Nederland veel mensen willen omzien naar anderen en door middel van de spullen die steeds bij de stichting movu-moldova brengen hun steentje bij willen dragen in het bieden van deze hulp. Bijzonder dank aan al deze ‘anonieme’ mensen die steeds weer financiën en goederen ter beschikking stellen. Dank ook aan diverse kerken en organisaties zoals o.a. De Spullenwaard, die financieel en met goederen ondersteunt, Kanteel voor de kinderbedjes, de Toermalijn Zaltbommel voor het schoolmeubilair, enz.

De missie en visie van stichting movu-moldova is: samen werken – samen sterk. Deze gedachte zie je iedere keer weer terug op het moment dat er weer een volle vrachtauto op weg gaat. Want het is alleen mogelijk door de inbreng van ieder individu en/of organisatie. En ja, soms is het die overbekende druppel op een gloeiend plaat. Maar het is goed om je dan te realiseren dat ook die druppel afkoeling geeft. Dat wat nu op weg gegaan is heel veel betekent voor anderen, ver weg. Voor anderen die in verwondering en dankbaarheid hiermee weer hoop krijgen op een andere, een betere toekomst.