Verslag 2020

 

In Moldavië  lopen de projecten (soms in aangepaste vorm) door.

1.Schoolproject:  Het schoolproject richt zich op het ter beschikking stellen van schoolgeld en lesmaterialen zodat kinderen naar school kunnen waarbij geld geen belemmering (meer) is.

2. Eetproject: Het eetproject richt zich op het beschikbaar stellen van een warme maaltijd per dag voor die kinderen waar in de thuissituatie onvoldoende en/of (soms ook dagenlang) geen eten beschikbaar is. 3:Buitenschools kinderproject: Dit project kent een drietal doelen. Ten eerste de mogelijkheid om in een veilige omgeving kind te kunnen zijn, zonder de last en de confrontatie die thuissituaties soms met zich meebrengen. Ten tweede door middel van creatieve en speelse activiteiten opdoen van praktische en sociale vaardigheden. En ten derde evangelisatie onder kinderen.

4:Ouderen. Een tweetal projecten kleinschalig in opzet, gericht op praktische ondersteuning van ouderen. De wens hierin is om deze groter en breder op te kunnen zetten. In zijn kleinschaligheid heeft het zijn meerwaarde inmiddels bewezen. Deze projecten uitbreiden en vooral om deze te kunnen continueren is iets wat we wel graag zouden willen realiseren. Om dit te kunnen doen zijn we afhankelijk van (financiële) ondersteuning van anderen. 

5. Ondersteuning kindertehuis in Paicu. Zowel door het brengen van goederen als financieel.

Het bestuur mocht uitgebreid worden. Jaap van der Spek, al enige jaren betrokken bij de stichting als vrijwilliger-chauffeur,  heeft zitting in het bestuur genomen.

Johan Brienen wil ook  graag zijn steentje bijdragen, zeer welkom, het financiële gebeuren is bij hem in goede handen.

In februari is Rob met een paar mensen van de diaconale werkgroep van de gereformeerde kerk Zuilichem/Gameren naar Moldavië geweest om contacten te verstevigen en nieuwe te maken.

Het transport dat voor maart gepland stond is pas in september gegaan, door covid-19 liep het allemaal anders.

In juni bereikte ons het bericht dat er heel weinig eten meer was. De oogst van 2019 was heel karig door droogte en de nieuwe oogst was er nog niet. Dit kwam ter sprake bij Quik aardappelhandel waar Jaap werkzaam is. Toen zei een van de directeuren :”Als jij binnen 14 dagen het transport geregeld krijgt, krijg je van ons aardappelen”. Normaal ben je drie weken verder voor je de documenten klaar hebt, maar deze keer was het zo rond. Er mocht 21 ton aardappelen gebracht worden en 3 weken later nog eens 2 vrachtwagens met in totaal 60 ton. 

In januari zijn we op de koffie geweest bij een breigroep in Sprang-Capelle, mooie artikelen maken ze daar!

In oktober mocht er een presentatie gegeven worden bij een vrouwenvereniging, zowel  ’s middags als ’s avonds met een kleine groep. Als we een presentatie doen is er ook een verkooptafel met Moldavische honing , wijn en diverse andere artikelen.

Ook dit jaar hielden we een bonbon actie, maar door covid waren er geen markten e.d. Dus raakten we er veel minder kwijt dan anders. Toen kwam Rob met het idee om de mensen de bonbons te laten sponsoren en die dan in een AZC  te brengen. Dat ging echt geweldig, er kwam zoveel respons op dat er bonbons bijgehaald moesten worden!